≡ Menu

Bảng giá

Hiện tại chúng tôi đang có nhiều sản phẩm chuyển nhượng và cho thuê giá tốt nhất. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết. (Cập nhật ngày 8/3/2018)

☎️ 093 8686 247 

event richstarCĂN HỘ BÁN THÁP TB1:

✅Căn số 1: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.4 tỷ thô

✅Căn số 2: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.1 tỷ  (2.4 tỷ nhà HTCB)

✅Căn số 3: Diện tích 98m2 – Giá 3.9 tỷ (4.3 tỷ nhà HTCB)

✅Căn số 4: Diện tích 68.82m2 – Giá 2.8 tỷ (2,9 tỷ nhà HTCB)

✅Căn số 5: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.4 tỷ

✅Căn số 6: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.3 tỷ (2.75 tỷ nhà Full nội thất)

✅Căn số 7: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.1 tỷ (2.6 tỷ Full nội thất)

✅Căn số 8: Diện tích 56.4m2 – Giá 2.25 tỷ

✅Căn số 9: Diện tích 97m2 – Giá 3.5 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 57m2 – Đang cập nhật…

✅Căn số 11: Diện tích 72.7m2 – Giá 2.9 tỷ (3.0 tỷ nhà HTCB)

✅Căn số 12A: Diện tích 72.7m2 – Đang cập nhật

✅Căn số 12B: Diện tích 73m2 – Đang cập nhật

✅Căn số 14: Diện tích 53m2 – Đang cập nhật

✅Căn số 15: Diện tích 72.7m2 – Giá 3.05 tỷ

✅Căn số 16: Diện tích 72.7m2 – Giá 3.05 tỷ

✅Căn số 17: Diện tích 72.7m2 – Giá 2.7 tỷ

☎️ 093 8686 247 


event richstarCĂN HỘ BÁN THÁP TB2:

✅Căn số 1: Diện tích 72.7m2 – Giá 2.75 tỷ

✅Căn số 2: Diện tích 72.7m2 – Giá 2.75 tỷ

✅Căn số 3: Diện tích 73m2 – Giá 3 tỷ (3.1 tỷ nhà HTCB)

✅Căn số 4: Diện tích 72.7m2 – Giá 2.8 tỷ

✅Căn số 5: Diện tích 72.7m2 – Đang cập nhật…

✅Căn số 6: Diện tích 57m2 – Giá 2.2 tỷ

✅Căn số 7: Diện tích 97m2 – Giá 3,65 tỷ

✅Căn số 8: Diện tích 57m2 – Đang cập nhật…

✅Căn số 9: Diện tích 57m2 – Giá 2.2 tỷ

✅Căn số 10: Diện tích 57m2 – Giá 2.3 tỷ

✅Căn số 11: Diện tích 57m2 – Giá 2.2 tỷ

✅Căn số 12A: Diện tích 95m2 – Giá 3.55 tỷ

✅Căn số 12B: Diện tích 98m2 – Giá 3.5 tỷ (4.3 tỷ nhà Full nội thất)

✅Căn số 14: Diện tích 53m2 – Đang cập nhật…

✅Căn số 15: Diện tích 53m2 – Giá 1.95 tỷ

✅Căn số 16: Diện tích 53m2 – Giá 1.95 tỷ

☎️ 093 8686 247 


event richstarCĂN HỘ THUÊ THÁP TB1:

FULL NỘI THẤT

 Căn 1PN: Diện tích 53m2 – Giá thuê 15 triệu full nội thất

✅ Căn 1+1: Diện tích 57m2 – Giá thuê 16 triệu full nội thất

✅ Căn 2PN: Diện tích 73m2 – Giá thuê 18-20 triệu full nội thất

✅ Căn 3PN: Diện tích 95-98m2 – Giá thuê 24-26 triệu full nội thất

HOÀN THIỆN CƠ BẢN

✅ Căn 1PN: Diện tích 53m2 – Giá thuê 12 triệu HTCB

✅ Căn 1+1: Diện tích 57m2 – Giá thuê 13 triệu HTCB

✅ Căn 2PN: Diện tích 73m2 – Giá thuê 16-17 triệu HTCB

✅ Căn 3PN: Diện tích 95-98m2 – Giá thuê 20-22 triệu HTCB


event richstarCĂN HỘ THUÊ THÁP TB2:

FULL NỘI THẤT

 Căn 1PN: Diện tích 53m2 – Giá thuê 15 triệu full nội thất

✅ Căn 1+1: Diện tích 57m2 – Giá thuê 16 triệu full nội thất

✅ Căn 2PN: Diện tích 73m2 – Giá thuê 18-20 triệu full nội thất

✅ Căn 3PN: Diện tích 95-98m2 – Giá thuê 24-26 triệu full nội thất

HOÀN THIỆN CƠ BẢN

✅ Căn 1PN: Diện tích 53m2 – Giá thuê 12 triệu HTCB

✅ Căn 1+1: Diện tích 57m2 – Giá thuê 13 triệu HTCB

✅ Căn 2PN: Diện tích 73m2 – Giá thuê 16-17 triệu HTCB

✅ Căn 3PN: Diện tích 95-98m2 – Giá thuê 20-22 triệu HTCB

☎️ 093 8686 247 


event richstarSHOPHOUSE THUÊ

✅ Lô góc số 1: Diện tích 97m2 – Mặt tiền Phổ Quang- Giá thuê thô 80 triệu

✅ Lô số 14: Diện tích 45m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 1.500$

✅ Lô số 15: Diện tích 50m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 45 triệu

✅ Lô số 19: Diện tích 98.4m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 35 triệu

✅ Lô số 20: Diện tích 60m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 40 triệu

✅ Lô số 21: Diện tích 49m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 20 triệu

✅ Lô số 25: Diện tích 48m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 35 triệu

✅ Lô số 26: Diện tích 45m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 1.500$

✅ Lô số 30: Diện tích 45m2 – Công viên nội khu – Giá thuê thô 1.500$

✅ Lô góc số 31: Diện tích 81m2 – Hẻm 86 – Giá thuê thô 40 triệu

✅ Lô số 32: Diện tích 72m2 – Hẻm 86 – Giá thuê thô 40 triệu

✅ Lô số 33: Diện tích 71m2 – Hẻm 86 – Giá thuê thô 40 triệu

event richstarSHOPHOUSE BÁN

✅ Lô góc số 1: Diện tích 97m2 – Mặt tiền Phổ Quang – Giá bán thô 14,5 tỷ bàn giao thô

✅ Lô góc số 21: Diện tích 48m2 – Công viên nội khu – Giá bán thô 3,9 tỷ bàn giao thô

✅ Lô góc số 32: Diện tích 80.5m2 – Hẻm 86 – Giá bán thô 6 tỷ bàn giao thô

☎️ 093 8686 247 

top